dil

dill alm

spot

  • Üreticiler tarafından firmamıza getirilen veya arazi ekibimiz tarafından toplanan ballar ilk önce emanet olarak teslim alınır.
  • Her üreticinin balı ayrı olarak lot yapılmasının yanında, bir üreticinin farklı zamanlarda, farklı bölgede ve farklı uygulamalarla ürettiği her balı ayrı ayrı lot yaparak isimlendiriyoruz. Çünkü her biri ayrı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmaktadır.
  • Daha sonra bu lotların her birinden, bütün ambalajlardan olmak şartıyla birebir numunesini alıyoruz homojen hale getirip numuneleri de isimlendiriyoruz.
  • Firmamızda birtakım fiziksel, duyusal analizlerden geçen balları, bal saflık analizlerini yaptırmak amacıyla MGL(Muğla Gıda Laboratuarı)' ye gönderiyoruz. Laboratuarımızda, bu testlerde uygun olan balların kalıntı analizlerini yapıyoruz.
  • Bütün bu analizleri tamamıyla geçen balların satın almasını gerçekleştiriyoruz. Uygun olmayan, emanet olarak teslim aldığız balları üreticisine iade ediyoruz.